S100 DE multi-olie

Artikelnummer: 43913-002

12,18

Uitstekende smering van alle bewegende delen
Vervelend piepende van bewegende onderdelen, vastzittende schroeven of vuile plekken op de
Motorfietsen zijn onaangename storende factoren. Evenzo of de andere roest, teer, dierenarts van
Olielozingen kunnen ook lelijk en moeilijk op te lossen problemen zijn
Toepassing: Schud de bus voor gebruik. Breng het product aan en laat het zelfs inwerken. Verwijder overtollig product indien nodig. Bevestig voor selectief gebruik en moeilijk ready plaatsen een sproeikop met een lange buis. Gebruik een sproeikop zonder buis voor een breed sproeipatroon.
Opmerking: niet gebruiken in de brandende zone van op bewarmde oppervlakken. Niet gebruiken op remmen of banden.
Feiten

Elimineert piepergidsen
Werk zelfs op moeilijk gereed posters dankzij zijn uitstekende kruipvermogen
Schermt bedrieglijk tegen corrosie
Verplaatst het vocht
Lost roest, vet, hars, roet, tar en olieverontreiniging op
Harsifice klinknagel
Smaak geen materialen aan
Onderhoudt rubberen onderdelen

Wettelijke vermeldingen
GEVAAR
Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cycloalkanen, & lt; 2% aromaten; Nafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie. Zeer lichte ontvlambare spuitbus. Staat op de druk: kan barsten bij Verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurig werk. Bij herhaald contact kan er sprake zijn van dode een ruwe of ontblote huid. Omdat medisch advies noodzakelijk is, houd dan de verpakking of het etiket klaar. Buiten bereik van kinderen behouden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Klinknagel roken. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Ook na gebruik niet doorboren of burned. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Tegen direct gezoneerd licht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale / regionale / nationale / internationale regelgeving.
Ingrediënten volgens de wasmiddelenverordening (EG) nr. 648/2004 download hier als PDF.

Artikel ID

EAN Nummer