S100 Witte kettingspray 2.0

Artikelnummer: 43913-001

 18,28

De nieuwe maatstaf in kettingsmering – 4x BETERE bescherming tegen slijtage
Motorkettingen zijn een van de belangrijkste onderdelen van een motorfiets. Er werken enorme krachten op de aandrijfketting die, zonder goede smering, leiden tot hoge metaalafschuring (slijtage) tussen de ketting en
Gids rondsel. Als gevolg hiervan, als er geen of slecht onderhoud is, moet de kettingset al na een paar keer worden gebruikt
Duizend kilometer inwisselbaar of in het ergste geval zelfs scheuren. Naast slijtagebescherming moet een goede kettingspray ook beschermen tegen corrosie en wasbaar zijn in natte weersomstandigheden. Veel motorrijders willen ook dat hun motor er goed uitziet
een hoge houdkracht (niet afwerpen) is belangrijk.
Toepassing: Schud de bus voor gebruik. Spuit het product gelijkmatig en spaarzaam op de BINNENKANT van de droge, schone ketting. Uitdamptijd minimaal een uur, bij voorkeur ’s nachts. Keten te laat. Smeer 1.000 km en laat. na drie smeerbeurten reinigen met S100 kettingreiniger.
Feiten

4x BETER in bescherming tegen slijtage
Sterk verbeterde smering op lange termijn
Verlengt de levensduur van de kettingset aanzienlijk
Bijna niet weggooien
Uitstekende afwasbestendigheid (bijv. Bij rijden in de regen)
Top bescherming tegen corrosie
Met PTFE
Geschikt voor alle soorten kettingen (O / X / Z-ringen)

Wettelijke vermeldingen
GEVAAR
Bevat nafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder staat onder druk: kan barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket klaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Aërosol niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen direct zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Artikel ID

EAN Nummer